Co to są Jony Skulacheva SkQ1? Zapoznaj się z przełomowym odkryciem powstrzymującym starzenie.

Kilka lat temu na Uniwersytecie Moskiewskim zsyntetyzowano małą cząsteczkę SkQ1. Jedna część SkQ1 działa jako molekularna „ciężarówka holownicza”, przenosząc drugą część cząsteczki – niezwykle aktywny antyoksydacyjny plastochinon – do mitochondriów. Wykazano, że SkQ1 gromadzi się w mitochondriach w niezwykle ukierunkowany i skuteczny sposób. Fizyka błony mitochondrialnej i unikalne właściwości SkQ1 kierują ją do wewnętrznej błony mitochondrialnej z niewiarygodnie wysoką precyzją. Cząsteczka została zaprojektowana tak, aby ogólnie działała jako zmiatacz *ROS ukierunkowany na mitochondria, a w szczególności jako bardzo skuteczny inhibitor peroksydacji kardiolipiny.

* Reaktywne formy tlenuRFT (lub ROS, od ang. reactive oxygen species) – reaktywne indywidua chemiczne zawierające w swoim składzie atomy tlenu z niesparowanym elektronem (rodniki) lub wiązania O−O i zdolne do uczestniczenia w reakcjach chemicznych, które odgrywają znaczącą rolę w metabolizmie i starzeniu się organizmów żywych. W pewnych sytuacjach poziom RFT może gwałtownie wzrosnąć prowadząc do uszkodzenia struktur w komórkach. Zjawisko to nazywa się stresem oksydacyjnym. Komórki bronią się przed nim zwiększając ekspresję enzymów takich jak katalazy i dysmutazy ponadtlenkowe.

Dlaczego ważne jest oczyszczanie ROS w mitochondriach?

Obecność SkQ1 w błonie mitochondrialnej pozwala mitochondriom chronić się przed reaktywnymi formami tlenu (ROS), przerywając reakcję łańcuchową niszczenia lipidów. Wykazano, że RFT powodują uszkodzenie błony mitochondrialnej, prowadząc do dysfunkcji mitochondriów, mogą także indukować apoptozę (apoptoza, czyli zaprogramowana autodestrukcja komórek). Dlatego zdolność SkQ1 do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym może stać się rozwiązaniem przeciwko różnym zaburzeniom związanym z wiekiem, takim jak choroby autoimmunologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia neurodegeneracyjne i stany okulistyczne. SkQ1 jest również dobrze przygotowany, aby pomóc pacjentom cierpiącym na kilka rzadkich zaburzeń genetycznych powodujących zaburzenia mitochondrialne.

O Mitotech SA

Mitotech SA to firma biotechnologiczna z siedzibą w Luksemburgu na etapie klinicznym, opracowująca nowe leki do leczenia zaburzeń związanych głównie z wiekiem. Wspólna technologia produktów Mitotech opiera się na nowej klasie małych molekuł – mitochondriach ukierunkowanych na inhibitory peroksydacji kardiolipiny. Związek wiodący firmy SkQ1 jest opracowywany w kilku formach leków obejmujących różne obszary terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem okulistyki i chorób neurodegeneracyjnych.

Visomitin

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6393248/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30565203